مشاز / درباره ما / مشاور ناظر

مشاور ناظر

«نظارت» حلقه گمشده بسیاری از کسب و کارها و برنامه‌های ناموفق است!

 در بسیاری از مراکز آموزشی و یا کلاس‌های آموزشی خصوصی، با استخدام نیروهای نیمه حرفه‌ای و یا حتی به اصطلاح حرفه‌ای، زمام امور به دست این افراد سپرده می‌شود و با تبلیغات فراوان، آن مرکز آموزشی و آن جلسه تدریس خصوصی بر سر زبان‌ها می‌افتد.

 ولی سعی و خطا‌های متعدد و عدم تحلیل مناسب از اتفاقات هر روزه، باعث هدر رفت استعداد‌ها و ایجاد سرخوردگی و اضطراب در کادر اجرایی و مهم‌تر از آن در دانش آموزان و هنرآموزان می‌شود که همگی ما به دفعات بیشمار شاهد آن هستیم!


یک رویکرد علمی و تجربه شده بین المللی می تواند از شدت این ناکامی ها بکاهد!

صد البته حلقه مفقوده «نظارت مستمر» که در جای جای کشور عزیزمان مشهود است و نتایج زیانبار فراوانی به وجود آورده است یکی از عوامل اصلی این هدر رفت ها در استعدادها و انرژی هاست…

اما چه می‌توان کرد؟

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد!

 

چرا  مشاورِ ناظر در هر خدمت آموزشی که در مرکز مُشاز انجام می شود ضرورت دارد؟

 

کنترل کیفیت و نظارت در هر مرکز معتبر در سطح جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای رسیدن به بازدهی حداکثری و پرهیز از بروز اشکالات مهم، این نظارت ضروری است.

_ چارچوب کاری ما در مرکز مشاز یک رویکرد روانشناسی معتبر بین المللی است.

مشاور ناظر برای بالا بردن کیفیت یادگیری از نظریه انتخاب کمک می گیرد.

_ معمولا" در فرآیند یادگیری نگرانی هایی از طرف استاد و معلم یا از طرف یادگیرنده و خانواده او

اتفاق می افتد. مشاور ناظر تلاش حداکثری خود برای رفع این نگرانی ها را در دستور کار دارد.

_ مشاورِ ناظر هماهنگی های لازم برای در اختیار گرفتن امکانات موجود در مرکز مشاز توسط

مربی و مشاور محترم برای رسیدن به بازدهی بیشتر را انجام می دهد.

 

به طور خلاصه وظایف مشاور ناظر به شرح زیر است:

  • تماس با همکار و دریافت نظر او در مورد جلسه برگزار شده
  • تماس با مشتری برای بررسی کیفیت جلسه
  • دادن بازخورد نظر مشتری به همکار و به عکس
  • پیگیری مشکل احتمالی ایجاد شده تا رسیدن به نتیجه
  • ارائه پیشنهادات برای ارتقاء کیفیت کار به همکار و مشتری
  • ارائه گزارش به مرکز مشاوران در انتهای کار و همچنین در زمان بروز مشکل قابل توجه