وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود
خودارزیابی، راز ارتقاء کیفیت!

⭕️ خودارزیابی، راز ارتقاء کیفیت!

دانش‌آموزان باید بدانند موفقیت یا ناکامی آنها به طور قابل توجهی به این بستگی دارد، تا چه اندازه تمایل دارند به ارزیابی کیفیت عملکرد خود و سپس ایجاد اصلاحات لازم در آن بپردازند 

اتاق تأمل، ابزار یک معلم و مدیر راهبر!

⭕️ اتاق تأمل، ابزار یک معلم و مدیر راهبر!

اگر مدرسه دارای مدیریت راهبرانه باشد،

در هر زمان تعداد انگشت شماری از دانش آموزان به اتاق تأمل فرستاده می شوند

برخورد معلم با قانون شکنی!

⭕️ برخورد معلم با قانون شکنی!

معلم راهبر به خوبی می داند هیچ راه حل جادوئی و آنی برای مشکلات وجود ندارد!

تأثیر بلند مدت دوستی معلم و شاگرد!
⭕️ تأثیر بلند مدت دوستی معلم و شاگرد! 
دوستی و حتی عشق بین معلم و شاگرد تاریخچه طولانی دارد!

⭕️ معلم، صاحب کالایی به نام درس!

تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید فردی را متقاعد کنید تا کالای خاصی را خریداری کند؟!

⭕️ اجبار و فرار از کار کیفی!

از آنجایی که دانش آموز و کارمند به خاطر اعمال زور و اجبار از مدیران و معلمان رنجیده اند،

تمام انرژی خود را متوجه نفرت از مدرسه و سازمان می کنند!

⭕️ معلم راهبر، یک درمانگر!

انتخاب درد شکم قبل از امتحان! 

⭕️ تشویق راهبرانه!

از میان تمام رفتار های تخریب گر رابطه ها که از شاخه زور و اجبار حاصل می شود،

انتقاد رفتاری است که بیش از اندازه از آن استفاده می کنیم!

⭕️ حمایت خانواده و مدرسه کیفی!

آنچه معلمان راهی برای دانستن آن ندارند این است که دانش آموزشان تا چه اندازه از حمایت خانوادگی برخوردارند!

⭕️ دانش آموزان بی انگیزه؟!

معلمان و مدیران رئیس مآب مدام شکایت می کنند که دانش آموزان بی انگیزه اند!