وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود
برخورد معلم با قانون شکنی!

⭕️ برخورد معلم با قانون شکنی!

معلم راهبر به خوبی می داند هیچ راه حل جادوئی و آنی برای مشکلات وجود ندارد!

⭕️ معلم، صاحب کالایی به نام درس!

تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید فردی را متقاعد کنید تا کالای خاصی را خریداری کند؟!

⭕️ اجبار و فرار از کار کیفی!

از آنجایی که دانش آموز و کارمند به خاطر اعمال زور و اجبار از مدیران و معلمان رنجیده اند،

تمام انرژی خود را متوجه نفرت از مدرسه و سازمان می کنند!

⭕️ معلم راهبر، یک درمانگر!

انتخاب درد شکم قبل از امتحان! 

⭕️ تشویق راهبرانه!

از میان تمام رفتار های تخریب گر رابطه ها که از شاخه زور و اجبار حاصل می شود،

انتقاد رفتاری است که بیش از اندازه از آن استفاده می کنیم!

⭕️ حمایت خانواده و مدرسه کیفی!

آنچه معلمان راهی برای دانستن آن ندارند این است که دانش آموزشان تا چه اندازه از حمایت خانوادگی برخوردارند!

⭕️ معلم خوب!

 بهترین معلم ها متفکر ترین ها هستند.

⭕️ قربانیان درمانده از گذشته!

مشاور موظف است مشکل فعلی مراحع را بیابد، نه اینکه غرق گذشته های امن و مطمئن او شود! 

⭕️ خلاقیت و رابطه خوب!

محور و قلب هر رابطه ای خلاقیت است. کارهای غیر منتظره انجام دهید.

⭕️ خانواده ها، فرزندان و دنیای کیفی!

بخش اعظم شاد نبودن خانواده ها حاصل عملکرد پدر و مادر های خوش نیتی است که فرزندان خود را مجبور می کنند، کاری را که دوست ندارند انجام دهند.