وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود

⭕️ دانش آموزان بی انگیزه؟!

معلمان و مدیران رئیس مآب مدام شکایت می کنند که دانش آموزان بی انگیزه اند!

⭕️ معلمی سخت ترین شغل دنیا! 

شغل هایی که با اشیاء سر و کار دارند به مراتب از معلمی آسان تر است.

⭕️ ناکامی در تحصیل و طلاق و آدم های شاد!

دانش آموزان مدرسه و همسران نیازمند هم صحبتی با آدم های شاد اطراف خود هستند.

⭕️ معلولیت در یادگیری!

مغز ما برای حفظ کردن اطلاعات بی فایده ساخته نشده است!

⭕️ عشق و دنیای کیفی!

بودن با آدمی که بر خلاف دیگران ما را مورد قضاوت قرار نمی دهد و از ما نمی خواهد تغییر کنیم خیلی خوشایند است!

⭕️ دستگاه خلاق!

دستگاه خلاق ما که دائماً یک رفتار خلق می کند، هرگز تسلیم و خاموش نمی شود.

⭕️ تعارض!

وقتی همزمان دو عکس متضاد در دنیای کیفی شما وجود دارد دچار تعارض هستید.

⭕️ دنیای کیفی و شدت نیاز ها!

ارتباط دنیای کیفی و شدت نیازها قطعی است.

⭕️ قوت نیاز به تفریح!

سن، جنس و حتی بی پولی تقریباً هیچ وقت نمی تواند جلوی تفریح را بگیرد.

!قوت نیاز به قدرت

 وقتی طرفین نیاز شدیدی به قدرت دارند، رابطه مشترک آنها سرنوشت مبهمی خواهد داشت!