فرآیند انتخاب مسیر درست از بین مسیرهای متنوع و گسترده که هر فرد خلاق میتواندتصور کند، به اطلاعات مرتبط و دقیقی بستگی دارد که میتواند توسط یک مشاور با تجربه و آشنا به نکات آموزشی و روانشناختی، در اختیار آن فرد قرار دهد.
>
خانواده‌های پرتلاش و دلسوز برای یافتن معلمان و اساتید پرتجربه و قابل اطمینان، نیازمند مرکز معتبر و پاسخگو هستند که خدمات بعد از انتخاب دبیر و استاد را هم ارائه کند. این اساتید به صورت آنلاین و در فضای مجازی و همینطور به صورت حضوری در منزل مسئولیت مهم آموزشی را به عهده دارند و عملکرد آنها توسط مرکز مشاز رصد می شود تا بهترین نتیجه بدست آید. والدین می‌توانند پیگیر روند آموزشی از استاد و همینطور از مرکز مشاز باشند.
>
تئوری انتخاب یک رویکرد روانشناختی است و بر این اساس عمل می کند که انگیزه درونی محرک اصلی فعالیت های انسان است. این انگیزه ها وقتی تقویت می شوند که نیازهای ژنتیک بیشتری برآورده شوند...
>
تصویر قسمت پارالاکس

مرکز مشاوران آزمون یار مبتنی بر تئوری انتخاب

گروه آموزشی مشاز

تسهیل فرآیند یادگیری از اهداف اصلی مشاز است.

دانش آموزی که با حال خوب در کلاس درس حاضر می شود، بیشترین بازدهی ذهنی را خواهد داشت.

تئوری انتخاب

مبنا و چارچوب اصلی گروه ما برای رسیدن به کیفیت در آموزش است.

این رویکرد بیان می دارد مشاور و معلم می بایست تمام تلاش و توان خود را

بر شناسایی و برآورده کردن حداکثری نیازهای ژنتیک شاگردان در هنگام یادگیری معطوف کند. 

معرفی مشاوران و مربیان

Loading

جدیدترین اخبار

Loading