لادن شایگانی

لادن

شایگانی

معلم کامپیوتر دبستان، مشاور دبستان، مشاور مدرسه کیفی

09025145947

معلم کامپیوتر دبستان، مشاور دبستان، مشاور مدرسه کیفی

مهارتها:
حل مساله
مهارتهای ارتباطی
مدیریت زمان
رهبری و مدیریت
مهارت مذاکره
توانایی تدریس دوره های مختلف ICDL
برگزاری دورههای آموزشی مختلف (منابع انسانی، آموزش نیروی انسانی)
طراحی و اجرای فرایندهای جذب و استخدام
طراحی و اجرای فرایند ارزشیابی توصیفی در دبستان 
روانشناسی رشد
دارنده مدرک دوره های:
مدیریت کیفیت / استاندارد ایزو 8002:1009 /استاندارد ایزو 8090:1009
مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK
استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM
سیستم های اقدام اصالحی پیشگیرانه
(CAPA)
به کارگیری کارت های امتیازی متوازن BSC
نظام آراستگی محیط کار 5S
مدرک همه دوره های فوق از آکادمی توف نورد ایران-آلمان
گواهینامه نظریه انتخاب از موسسه ویلیام گالسر

 

تدریس کامپیوتر

 

مشاوره همکاران و مدرسه کیفی

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.