فاطمه آشنا

فاطمه

آشنا

مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان

09025145947

مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان

مشاو ارشد تحصیلی و خانواده

چهل سال سابقه آموزشی

انتخاب رشته کنکور

هنرستان، رشته هنر

هدایت تحصیلی

کارشناسی روانشناسی

کارشناسی ارشد مشاوره

مؤسسات و مدارس:

رفاه، باران دانش، شهید رجایی، هدایت،

علوی اسلامی، بنت الهدی صدر

فاطمه آشنا

فاطمه آشنا1

فاطمه آشنا2فاطمه آشنا3

فاطمه آشنا4

فاطمه آشنا5

فاطمه آشنا6

فاطمه آشنا7

فاطمه آشنا8

 

مشاوره انتخاب رشته

 

مشاوره همکاران و مدیر

 

مشاوره هنرستان

 

مشاوره خانواده

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.