اصغر زمانی

اصغر

زمانی

دبیر زیست پایه و کنکور

09025145947

دبیر زیست پایه و کنکور

 دیپلم تجربی از دبیرستان نمونه دولتی امام صادق با معدل 18/82
از شهرستان ابهر
دوره پیش دانشگا هی (1381:)
 در رشته علوم تجربی از مرکز پیش دانشگاهی دستغیب با معدل 19/09 از شهرستان ابهر
دوره کا رشناسی (1385-1381:)
 کارشناسی زیست شناسی (گرایش علوم گیاهی) از دانشگاه تهران با معدل16/98

 

دوره کارشناسی ارشد (1388-1385:)
 کارشناسی ارشد اکولوژی-سیستماتیک گیاهی از دانشگاه تهران با معدل17/97

 

دوره دکتری (1390 -1395)
دکتری رشته زیست شناسی- علوم گیاهی- سیستماتیک گیاهی از دانشگاه تهران با معدل
18/47

 

افتخارات تحصیلی:
کسب رتبه اول کل زیست شناسی و رتبه اول در گرایش علوم گیاهی در آزمون کارشناسی
ارشد سال 1385
کسب رتبه اول در مصاحبه دکتری زیست شناسی- علوم گیاهی- سیستماتیک گیاهی در
سال 1390

 

سوابق آموزشی (مقطع متوسطه)
تدریس زیست شناسی یازدهم در مدارس تیزهوشان تهران (علامه حلی 4 )در
سالهای تحصیلی 99-98 و 89-97  
 تدریس زیست شناسی دوازدهم در دبیرستان انرژی اتمی قزوین
تدریس زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم در مجتمع علامه طباطبایی تهران در
سالهای تحصیلی  99 -98 و 98-97 ،97-96 
 
تدریس زیست شناسی دوم، سوم دبیرستان در دبیرستان بهاردانش تهران در سال های
تحصیلی 95-94 و 94-93 
تدریس زیست شناسی دهم و یازدهم در مجتمع آموزشی شهدای کارگر تهران در
 سالهای تحصیلی 98-97 ،97-96 ،96-95 
تدریس زیست شناسی دهم در مجتمع آموزشی مهر ماندگار در سال تحصیلی 95-96
تدریس زیست شناسی کنکور در آموزشگاه اکسیر قم در سال 97-98

 

تالیف ،ترجمه، ویراستاری
ترجمه کتاب سه جلدی Plants of Biology تالیف Raven. H Peter تحت نظارت خانه
زیست شناسی (منبع مورد استفاده و مورد اشاره در تالیف کتاب درسی
زیست شناسی پایه دهم)

 

ویراستاری کتب زیست شناسی انتشارات خیلی سبز (کتابهای تست مقاطع دهم، یازدهم،
دوازدهم، کتابهای کار خیلی سبز)
تألیف کتاب تست یوزیست (کتاب تست زیست دوازدهم)
ویراستاری دوره هایی از آزمونهای زیست شناسی گزینه دو دوازدهم در سال تحصیلی 98-
99
تألیف درسنامه جامع کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی. انتشارات کتاب میر 

 

تدریس زیست پایه و کنکور

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.