محمد علیزاده ثمرین

محمد

علیزاده ثمرین

دبیر زیست پایه و مشاور متوسطه دو

09025145947

دبیر زیست پایه و مشاور متوسطه دو

دانش آموخته رشته آموزش زیست شناسی

دانشگاه فرهنگیان تهران

دبیر رسمی آموزش و پرورش

مدرس زیست شناسی پایه های دهم و یازدهم شهر تهران

برنامه ریز تحصیلی از سال 98

 

دبیر زیست پایه

 

مشاوره برنامه ریزی تحصیلی

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.