فاطمه الیاسی

فاطمه

الیاسی

معلم ریاضی دبستان، مشاور همکاران

09025145947

معلم ریاضی دبستان، مشاور همکاران

کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین مهندسی معدن

سال ۱۳۹۲

سوابق آموزشی:
 
کانون فرهنگی آموزش قلم چی قزوین
تدریس خصوصی و گروهی ریاضی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲

 

آموزشگاههای شهر قزوین تدریس خصوصی و گروهی ریاضی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲

 

مجتمع آموزشی رهیار
واحد دبستان عدل / پونک
معلم تمام دروس پایه چهارم و پنجم ۱۳۹۶ تا به امروز
آکادمی رهیار
مدرس شیوه تدریس ریاضی چهارم و پنجم به معلمان به صورت حضوری
شهرهای: قلعه گنج، رفسنجان، بندرعباس
اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۸

 

مدرس شیوه تدریس ریاضی چهارم و پنجم به معلمان به صورت آنالین
مناطق: منوجان، خواجه و هریس، سرابله،
بدره ، فنوج و فاریاب ، قصر قند
از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا به امروز

 

مجتمع آموزشی شهدای کارگر
بررسی شیوه های تدریس درس ریاضی با معلمان
پایه چهارم تا ششم
آبان ۱۳۹۸ تا به امروز

 

آموزشگاه های تهران تدریس خصوصی و گروهی ریاضی 

 

تدریس ریاضی و دروس دوره دوم ابتدائی

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.