پیمان قائمی

پیمان

قائمی

دبیر ریاضی متوسطه دو و کنکور، دبیر ریاضی متوسطه اول

09025145947

دبیر ریاضی متوسطه دو و کنکور، دبیر ریاضی متوسطه اول

کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت
۲۸ سال سابقه تدریس ریاضی متوسطه اول و دوم و کنکور
سابقه تدریس در مدارس
انرژی اتمی علامه ، سلام ،مدارس نمونه رشد و الزهرا و فدک،
خاتم،فیض،شهدای کارگر ورهیار
مولف کتابهای کوشیار
گردآورنده تستهای ریاضی آزمونیار
طراح تستهای آزمونهای مدارس برتر

 

پیمان1

پیمان2

پیمان3

پیمان4

پیمان5

 

 

تدریس ریاضی کنکور

 

تدریس ریاضی متوسطه دوم

 

تدریس ریاضی متوسطه اول

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.