محمد اسماعیلی

محمد

اسماعیلی

دبیر شیمی پایه و کنکور

09025145947

دبیر شیمی پایه و کنکور

نام : محمد
نام خانوادگی : اسماعیلی 
سمت : دبیر شیمی و کنکور
دانش آموخته ی لیسانس دبیری شیمی از دانشگاه ارومیه
سابقه تدریس از سال ۱۳۷۰ در دبیرستانهای برتر تهران
رشد پسران منطقه ۱۶
سلام ۱ و ۲ و ۹
الزهرا منطقه ۱۶
امام خمینی منطقه ۱۶
هیات امنایی شهید مفتح منطقه ۱۱
شیخ مفید منطقه ۱۱
رهیار منطقه ۵
هیات امنایی شهید مطهری منطقه ۶
رشته مورد تدریس : شیمی تمامی پایه ها
دبیر رسمی آموزش و پرورش

 

تدریس شیمی پایه و کنکور

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.