وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود

⭕️ اجبار یا اقتدار معلم و مدیریت راهبرانه!

اگر دانش آموزان معلم را فردی مهربان و با محبت بدانند، خواسته های معلم را می پذیرند و انجام می دهند. حتی اگر به ظاهر آن درخواست اجباری به نظر آید!

⭕️ معلمی سخت ترین شغل دنیا! 

شغل هایی که با اشیاء سر و کار دارند به مراتب از معلمی آسان تر است.

⭕️ کلاس های کسالت آور و کارشکنی!

یادگیری بهتر در کلاس تنها از طریق مدیریت بهتر قابل دستیابی است. 

⭕️ مدیریت هدایتی!

در مدیریت هدایتی تمرکز بر ایجاد همکاری است. 

⭕️ مدیریت ریاستی!

اگر یک مدیر یا یک معلم دنبال کار با کیفیت است، ترس بدترین راهبرد رسیدن به آن است!

⭕️ نوشتن!

یکی از شروط ضروری در حرکت به سوی مدرسه کیفی، نوشتن است. 

⭕️ رقابت و مدرسه کیفی!

در مدرسه کیفی رقابت اجباری وجود ندارد. ولی مشوق های زیادی فراروی دانش آموز و هنر آموز قرار دارد تا حداکثر تلاش خود را انجام دهند. 

⭕️ ناکامی در تحصیل و طلاق و آدم های شاد!

دانش آموزان مدرسه و همسران نیازمند هم صحبتی با آدم های شاد اطراف خود هستند.

⭕️ معلولیت در یادگیری!

مغز ما برای حفظ کردن اطلاعات بی فایده ساخته نشده است!

⭕️ معلم خوب!

 بهترین معلم ها متفکر ترین ها هستند.