وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود

⭕️ قوت نیاز به تفریح!

سن، جنس و حتی بی پولی تقریباً هیچ وقت نمی تواند جلوی تفریح را بگیرد.

⭕️ وقوت نیاز به آزادی و انتخاب!

اگر یکی از طرفین رابطه نیاز زیادی به آزادی و دیگری نیاز کمی به آزادی داشته باشد نفر دوم می تواند به اِزای دریافت امتیازاتی مانع آزادی طرف اول نشود.

!قوت نیاز به قدرت

 وقتی طرفین نیاز شدیدی به قدرت دارند، رابطه مشترک آنها سرنوشت مبهمی خواهد داشت!

⭕️ قوت نیاز به عشق و تعلق خاطر!

معیار اندازه گیری نیاز به عشق و تعلق خاطر آن است که ببینید چقدر دهنده هستید و چقدر گیرنده!

⭕️ دایره حل!

با طرف مقابل تان که قصد حل اختلاف با او را دارید، داخل آن دایره بنشینید!

⭕️ ازدواج و اختلاف شخصیت!

اگر باهم اختلاف شخصیتی داشته باشیم، راه علاجی هست؟

⭕️ واقعیت درمانی و شخصیت!

مشاورانی که واقعیت درمانی می کنند، خیلی سریع سراغ روابط مشکل دار آدم ها می روند.

⭕️کمک ام کن. من خودم را افسرده کردم!

افسرده کردن خود یک نوع کمک خواهی بدون التماس است.

یک رفتار فطری: عصبانی کردن خود!

عصبانیت درون ژن‌های ما به ودیعه گذاشته شده و به زنده ماندن ما کمک می کند.

⭕️ رفتار کردن چهار مؤلفه دارد!

تمام رفتارهای هوشیارانه یعنی رفتارهایی که با ارضای نیازهای اساسی رابطه مستقیم دارند، رفتارهای انتخابی هستند.