خودارزیابی، راز ارتقاء کیفیت!

خودارزیابی، راز ارتقاء کیفیت!
خودارزیابی، راز ارتقاء کیفیت!

 

⭕️ خودارزیابی دانش آموزان!


معلمان لازم است در ابتدا با دانش آموزان درباره موضوع کیفیت در مفهوم کلی آن گفتگو کنند.


هر روز چند دقیقه از وقت کلاس به بحث و گفتگو با دانش آموزان درباره مفهوم کیفیت اختصاص پیدا می‌کند 

و اگر لازم باشد و در صورت امکان و بودن فرصت کافی(!) در خارج از کلاس گسترش می یابد.


از دانش آموزان خواسته می‌شود در مواردی همچون

- نحوه لباس پوشیدن، 

- آرایش مو، 

- برنامه های تلویزیونی مورد علاقه

- و آنچه را که می خرند

کیفیت را ارزیابی کنند.


سپس می‌توان بحث را به معیارهای انسان با کیفیت کشاند!


 وقتی دانش آموزان به خوبی دریافتند کیفیت چیست، از آنها خواسته می‌شود درباره کاربست کیفیت در مدرسه فکر و بحث کنند.


دانش آموزان چگونه می توانند به تکالیفی که انجام می دهند کیفیت بیشتری تزریق کنند؟!


بیشتر عادت داریم کیفیت کار دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم

و یا دیگران درباره کیفیت زندگی ما نظر دهند!


دانش‌آموزان باید یاد بگیرند موفقیت یا ناکامی آنها در زندگی به طور قابل توجهی به این بستگی دارد،


تا چه اندازه تمایل دارند به ارزیابی کیفیت عملکرد خود و سپس ایجاد اصلاحات لازم در آن بپردازند 


هدف اصلی معلم راهبر این است که دانش آموزان عملکرد خود را ارزیابی کنند،

ولی بدانند اصلاح و بهبودی آن به خودشان مربوط است!


به خاطر وجود نیاز قدرت در وجود ما،  هرگاه نسبت به عیب و نقصی در کار خود آگاه شویم،

نمی توانیم نسبت به اصلاح آن بی تفاوت بمانیم!

 

⭕️ مشکل اساسی برای یک معلم راهبر!


معلمان در تمام مدت حضور در مدرسه در کلاس زندانی اند!


مدیر و معا‌ون ها و کادر اداری اغلب توجه ندارند که برای تحقیق، مطالعه و مشاوره با دانش آموزان وقت کافی در اختیار معلم نیست!


یک مدیر راهبر می تواند پیشنهاد کند کارکنان اداری یا مربیانی که به طور منظم تدریس ندارند،

گاهی اوقات به جای معلم به کلاس بروند تا زمان آزاد ایجاد شود!


بدین ترتیب فاصله عمیق بین معلم و کادر مدرسه به طور موثر کم می شود.


مدیر مدرسه با نشان دادن نیت مثبت خود می تواند معلمان را ترغیب کند تا در طرح حرکت به سوی مدرسه کیفی مشارکت کنند

 

⭕️ اداره کردن مدرسه کیفی!


برای اداره کردن یک مدرسه کیفی مدیر و معلم راهبر از دانش آموزان و والدین آنها

در تصمیم گیری های مربوط به مدرسه و کلاس استفاده می کنند.


 غیر از انجمن اولیاء و مربیان که از طریق انتخابات تعیین می شوند، 

از دانش آموزان و والدین داوطلب خواسته می شود نام خود را در صندوقی بریزند.

افرادی که نام آنها به طور تصادفی از صندوق بیرون آورده می شود به عضویت این انجمن در خواهند آمد 


ورود به جلسات ویژه شورای مدیریت مدرسه هم می تواند برای این والدین و دانش آموزان ممکن شود

 

بدین ترتیب خودارزیابی کیفی در جای جای مدرسه کیفی ظهور پیدا می کند.

 

پست بعدی           پست قبلی


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید