هندسه صفر و زاویه بخش دو

کلیپ تدریس پست

 

متقابل به راس


سؤال:                نیمسازهای دو زاویه متقابل به راس

این دفعه سؤال اینه که آیا می‌تونید با روش مشابه سؤال قبل نشون بدید که چرا نیمسازهای دو زاویه متقابل به راس تشکیل یک خط می دن؟

یعنی چرا  Ot  و  'Ot   با هم یه خط می سازن؟ 


قبل از دیدن جواب در پست بعدی، خوب فکر کنین!


سوال 2


زاویه حاده            به زاویه ای میگن که اندازش از ۹۰ درجه کمتر باشه.

زاویه قائمه           به زاویه ای که اندازه اش برابر ۹۰ درجه باشه زاویه قائمه هم میگن.

زاویه منفرجه        به زاویه ای که اندازه اش از ۹۰ درجه بیشتر ولی از ۱۸۰ درجه کمتره میگن زاویه منفرجه.


دو خط عمود بر هم       دو خطی رو میگن عمود بر هم که اندازه زاویه های بین شون ۹۰ درجه باشه.


عمود


زاویه محدب             به زاویه ای میگن که اندازه اش از ۱۸۰ درجه کمتر باشه.

زاویه مقعر                به زاویه میگن که اندازه اش از ۱۸۰ درجه بیشتر باشه.


محدب


فاصله دو نقطه از هم          به طول پاره خطی که اون دو نقطه رو به هم وصل میکنه میگن فاصله دو نقطه. مثل AB

وسط یک پاره خط             به نقطه ای میگن که روی یک پاره خط قرار داشته باشه و اون رو به دو قسمت مساوی                                                                         تقسیم کنه. مثل نقطه M


وسط


فاصله نقطه از خط             به اندازه پاره خطی که از یک نقطه شروع میشه و به یک خط ختم میشه

                                     و با خط زاویه ۹۰ درجه می سازه میگن فاصله نقطه از خط. مثل طول AH


فاصله

 

زاویه صفر درجه          اگه دو ضلع یک زاویه روی هم قرار بگیرن اندازه زاویه رو صفر درجه در نظر می گیریم.

 

زاویه صفر


دو زاویه مجاور          اگه دو زاویه راس مشترک داشته باشن و یک ضلع شون هم مشترک باشه و دو ضلع دیگه در دو 

                             طرف این ضلع مشترک قرار داشته باشه به این دو زاویه میگن مجاور.

دو زاویه مجانب        اگر دو زاویه مجاور با هم تشکیل یک زاویه نیم صفحه بدن، به این دو زاویه مجانب میگن.

 

مجانب

 

دو زاویه مکمل          دو زاویه ای که جمع اندازه هاشون میشه 180 درجه

مکمل

دو زاویه متمم          دو زاویه ای که جمع اندازه هاشون میشه 90 درجه

پس نتیجه می گیریم:

مکمل

 

سؤال        اگه متمم یه زاویه رو از مکمل همون زاویه کم کنیم، چه عددی بدست میاد؟

 

جواب رو در پست بعدی ببینید!

 

نیمسازهای دو زاویه مجانب

سؤال         چرا نیمسازهای دو زاویه مجانب بر هم عمود هستن؟

 

نیمساز مجانب

 

فکر کنید! بعدش جواب رو در پست بعدی ببینید.

 

پست بعدی           پست قبلی

 

                                       


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید