هندسه صفر و مثلث

پست بعدی          پست قبلی 

 

 جواب سوال پست قبل

راه حل اول:

می دونیم اندازه دو زاویه متقابل به راس با هم برابره

 

جواب نیمساز متقابل به راس

 

راه حل دوم:

 

نیمساز زاویه متقابل به راس

 

 

جواب سؤال پست قبل:

اگه متمم زاویه ای رو از مکمل همون زاویه کم کنیم، زاویه 90 درجه بدست میاد:

مکمل متمم

 

جواب سؤال پست قبل:

نیمسازهای دو زاویه مجانب

نیمساز مجانب

 

مثلث              سه پاره خط که دو به دو در یک انتها مشترک هستن.

                     به هر کدوم از این پاره خط ها یک ضلع و به هر انتها یک راس می گن

                     بین هر دو ضلع یه مثلث یه زاویه هست که زاویه داخلی نامیده میشه

 

مثلث

 

 ضلع ها و زاویه های داخلی هر مثلث را اجزای اصلی مثلث می گن.

 

زاویه خارجی مثلث           مجانب هر زاویه داخلی مثلث رو زاویه خارجی می گن

                                   هر مثلث شش زاویه خارجی داره که دو به دو متقابل به راس هستن

                                   و در نتیجه دو به دو مساوی هم هستن

زاویه خارجی

 

ارتفاع مثلث       پاره خطی که از راس مثلث شروع شده به ضلع مقابل اون یا امتداد ضلع

                       محدود هست و بر اون عمود میشه.

 

ارتفاع

 

 هر مثلث سه ارتفاع داره و بعداً نشون می دیم که این سه ارتفاع در یک نقطه مشترک هستن. (همرس هستن)

سه ارتفاع

 

میانه مثلث         پاره خطی که از راس مثلث شروع میشه و به وسط ضلع مقابل ختم میشه

 

میانه

 

 بعداً نشون می دیم که سه میانه هر مثلث همرس هستن

 

سه میانه

 

نیمساز زاویه داخلی مثلث       پاره خطی است که از راس زاویه شروع شده و زاویه داخلی را نصف می کند

                                        و به ضلع مقابل ختم می شود

نیمساز

 

بعدها نشون می دیم سه نیمساز داخلی هر مثلث همرس هستن

 سه نیمساز

 

نیمساز زاویه خارجی مثلث        پاره خط یا نیمخطی است که از راس زاویه شروع شده و زاویه خارجی را نصف می کند

                                          که در حالت اول به امتداد ضلع مقابل ختم می شود

نیمساز خارجی

 

عمود منصف                 خطی که هر ضلع مثلث رو نصف میکنه و بر ضلع عموده


عمودمنصف

 

 بعداً ثابت می کنیم سه عمود منصف اضلاع در هر مثلث همرس هستن

 

سه عمودمنصف

 

به ارتفاع، میانه، نیمساز و عمودمنصف مثلث اجزای فرعی مثلث می گن

 

 

 


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید