مشاز / خدمات / انتخاب رشته ی تحصیلی / فرم انتخاب رشته آنلاین
آزمون یار

تکمیل فرم فقط توسط اعضای سایت امکان پذیر است!

داوطلب عزیز

به منظور ارائه مشاوره انتخاب رشته دقیق تر

اطلاعات خواسته شده در فرم زیر

کمک مؤثری در این فرآیند خواهد بود.

پرکردن همه بخش ها ضروری نیست.

 

لطفاً قبل از تکمیل فرم از طریق

دکمه ثبت نام در بالای سایت

اقدام به تکمیل عضویت نموده و سپس فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل فرم، شماره پی گیری خود را برای انجام مراحل بعدی نگهداری نمایید.

فرم مشاوره انتخاب رشته

رزرو آنلاین انتخاب رشته
نام و نام خانوادگی داوطلب ذکر شود. *
شماره کارت و شماره صندلی در روز آزمون
لطفاً تلفن ثابت را همراه با کد وارد کنید مانند: ۰۲۱۶۶۹۰۹۹۸۵
اگر داوطلب فرد دیگری به جز کاربر است لطفاً شماره تلفن همراه وی را وارد کنید.
لطفاً جنسیت خود را مشخص کنید.
کد ملی یا شماره شناسنامه داوطلب وارد می شود
سال تولد داوطلب در این قسمت وارد می شود
گروه آزمایشی داوطلب در این بخش انتخاب می شود
نوع سهمیه داوطلب در اینجا مشخص می گردد
رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه در اینجا درج می گردد
رتبه کل در سهمیه داوطلب در کارنامه اینجا ثبت می گردد
از روی کارنامه رتبه زیرگروه یک اینجا وارد می شود
از روی کارنامه رتبه زیرگروه دو اینجا وارد می شود
از روی کارنامه رتبه زیرگروه سه اینجا وارد می شود
از روی کارنامه رتبه زیرگروه چهار در گروه های آزمایشی تجربی، انسانی، زبان و هنر اینجا وارد می شود
از روی کارنامه رتبه زیرگروه پنج در گروه های تجربی، انسانی و هنر اینجا وارد می شود
بیشترین نمره کل در زیر گروه ها از روی کارنامه اینجا وارد می شود
استان محل اقامت داوطلب اینجا وارد می شود
شهر محل اقامت داوطلب اینجا وارد می شود
آیا تمایل دارید در مقطع کاردانی(فوق دیپلم) ادامه تحصیل دهید؟
درس مورد علاقه داوطلب در زمان تحصیل اینجا وارد می شود
رشته مورد علاقه داوطلب در دانشگاه اینجا وارد می شود
میزان اطلاعات بازار کار و شرایط شغلی رشته مورد علاقه داوطلب چقدر است؟
نظر خانواده در مورد رشته مورد علاقه داوطلب اینجا انتخاب می شود
شهر مورد علاقه داوطلب برای تحصیل اینجا وارد می شود
تمایل داوطلب به تحصیل در کدام نوع دانشگاه اینجا انتخاب می شود
نام دانشگاه مورد علاقه داوطلب اینجا وارد می شود
شغل مورد علاقه داوطلب مستقل از رشته دانشگاهی اینجا وارد می شود
چقدر هزینه شهریه و دیگر مخارج تحصیل برای داوطلب مهم است؟
میزان اهمیت دوری یا نزدیکی دانشگاه محل تحصیل اینجا مشخص می شود
میزان تمایل داوطلب به شرکت در کنکور سال بعد اینجا مشخص می شود
آیا ممکن است داوطلب در طول تحصیل دانشگاهی تغییر رشته دهد؟
میزان تمایل داوطلب به ادامه تحصیل در خارج کشور اینجا مشخص می شود
* لطفاً فایل کارنامه خود را بارگذاری کنید.
در صورت تمایل توضیحات احتمالی را در این کادر وارد کنید.