مشاز / محصولات / نرم افزار کمک آموزشی

محصولات آموزشی

نرم افزار آموزشی 
دروس دبیرستان دوره اول
پایه های هفتم، هشتم، نهم
-نگارش دانش آموز
-جامع ترین مخزن مطالب علمی
-به همراه سوالات تستی و تشریحی
-شامل همه دروس عمومی و اختصاصی
نرم افزار آموزشی 
دروس دوره دبستان
پایه اول تا ششم ابتدایی
-نگارش دانش آموز
-جامع ترین مخزن مطالب علمی
-به همراه سوالات تستی و تشریحی
-شامل همه دروس عمومی و اختصاصی
-قابل استفاده برای دانش آموزان و اولیا
نرم افزار آموزشی نگارش معلم
-تک درس
-قابل استفاده برای دبیران
-به همراه یک DVD آموزشی
-جامع ترین نرم افزار تمام خودکار مدیریت سوال،
آزمون و کتابهای آموزشی