مشاز / مشاوران و مربیان / انتخاب اساتید مشاوره / مشاوران دوره اول متوسطه

لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران دوره اول متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حجت الله منتظری دبیر ریاضی، دبیر هندسه، مشاور متوسطه اول
تلفن : 09025145947
مهدی احمدی مشاور مدیر
تلفن : 09025145947