لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران دوره دوم متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور، مشاور متوسطه دو و کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
حسین رزمی دبیر فیزیک پایه و کنکور - دبیر ریاضی پایه و کنکور
تلفن : 09025145947
امیر نورایی دبیر ریاضی کنکور، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947
مهسا شانقی دبیر فیزیک، مشاور متوسطه دو و کنکور
تلفن : 09025145947
زهره مهدوی نیا مشاور کنکور، مشاور همکاران، دبیر معارف، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
مهدی جهانیان مشاور متوسطه دو و کنکور، دبیر فیزیک پایه، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
عیسی محمدی دبیر گسسته و آمار کنکور، مشاور المپیاد ریاضی و کامپیوتر
تلفن : 09025145947
مهدی احمدی مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده
تلفن : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
مسعود ادیب قیصری دبیر ریاضی پایه و کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
محمد عامریون دبیر فیزیک پایه و کنکور، مشاور متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 09025145947
لیلا میرزایی الوان مشاور و برنامه ریز متوسطه دو، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947
امیر نادرپور دبیر هندسه و ریاضی پایه، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
علیرضا عراقی نیا مشاور مدیر، مشاور خانواده، مشاور همکاران، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
ساناز یاری مشاور رشته انسانی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
امیر محمد یوسفی مشاور متوسطه دو، دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 09025145947