لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران دوره دوم متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور، مشاور متوسطه دو و کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور مدیر
موبایل : 09025145947
حسین رزمی دبیر فیزیک پایه و کنکور - دبیر ریاضی پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
امیر نورایی دبیر ریاضی کنکور، مشاور کنکور
موبایل : 09025145947
مهسا شانقی دبیر فیزیک، مشاور متوسطه دو و کنکور
موبایل : 09025145947
زهره مهدوی نیا مشاور کنکور، مشاور همکاران، دبیر معارف، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
مهدی جهانیان مشاور متوسطه دو و کنکور، دبیر فیزیک کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
عیسی محمدی دبیر گسسته و آمار کنکور، مشاور المپیاد ریاضی و کامپیوتر
موبایل : 09025145947
مهدی احمدی مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده
موبایل : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
محمد عامریون دبیر فیزیک پایه و کنکور، مشاور متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
موبایل : 09025145947
لیلا میرزایی الوان مشاور و برنامه ریز متوسطه دو، مشاور کنکور
موبایل : 09025145947
امیر نادرپور دبیر هندسه و ریاضی پایه، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
علیرضا عراقی نیا مشاور مدیر، مشاور خانواده، مشاور همکاران، مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947
ساناز یاری مشاور رشته انسانی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
امیر محمد یوسفی مشاور متوسطه دو، دبیر ریاضی کنکور
موبایل : 09025145947
اکرم طاهریان مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور همکاران و مدیر
موبایل : 09025145947
الهه زرین کاسه مشاور متوسطه دو و کنکور انسانی، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
بهراد ذوالفقارزاده دبیر شیمی متوسطه دو، مشاور متوسطه دو
موبایل : 09025145947
جواد ولی لو مشاور متوسطه اول، مشاور متوسطه دوم، دبیر ریاضی متوسطه اول و دوم
موبایل : 09025145947
داود محمودی مشاور متوسطه دو، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
محمدرضا دباغ دبیر حسابان، هندسه، ریاضیات تجربی
موبایل : 09025145947
دانیال ولی زاده دبیر زیست متوسطه دو، دبیر شیمی متوسطه دو، مشاور رشته تجربی
موبایل : 09025145947
محمد صابرزاده مشاور کنکور رشته تجربی
تلفن : 09025145947