لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران دانشگاه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
ابوالفضل دانشی دبیر ادبیات متوسطه اول و دوم، مشاور همکاران، مدرس دانشگاه
موبایل : 09025145947
نسا آلبوغبیش معلم ریاضی و دروس دبستان، مشاور همکاران
موبایل : 09025145947