لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس هنر و هنرستان

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
وحید شفیعی دبیر شیمی پایه و کنکور، شاعر
تلفن : 09025145947
امیر مرادی دبیر ادبیات، مدرس دوره سالانه شعر
تلفن : 09025145947
هانیه زاهدی سرشت مشاور هنر و هنرستان، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947
مونا ساجدی معلم کامپیوتر و نرم افزار متوسطه دو
تلفن : 09025145947