مشاز / درباره ما

معرفی گروه آموزشی مشاز

گروه آموزشی مشاز، 

مرکز مشاوران آزمون یار، 
به منظور رفع نیاز به مشاوره و برنامه ریزی
برای دانش آموزان،
اولیاء،
معلم ها،
مشاوران
و مدیران
و در نهایت، برای تمام کسانی به وجود آمده است

که دغدغه آموزش داشته

و یا برای رسیدن به هدف، نیازمند آموزش هستند.

 

آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب
این آموزش،
به مخاطب توانایی برخورد خلاقانه با مسائل را به گونه ای فراهم می آورد
که راه های متفاوت و متنوع را خلق کرده
و از بین آنها، بهترین را " انتخاب" نماید.

 

نظارت،
نظرسنجی و بازخورد به مخاطب
از اصول مهم و باارزش حاکم بر گروه آموزشی مشاز است.