حمایت خانواده و مدرسه کیفی!

 
 

حمایت خانواده و مدرسه کیفی

 

⭕️ حمایت خانواده و مدرسه کیفی!

آنچه معلمان راهی برای دانستن آن ندارند این است که دانش آموزشان تا چه اندازه از حمایت خانوادگی برخوردارند!
بسیاری از معلمان به اشتباه فکر می کنند که این حمایت کاملاً برقرار است! 

شاید وضعیت خود را در نوجوانی با وضعیت دانش آموزان مقایسه می کنند!

معلمانی که مدیریت نیروی انسانی را به عهده دارند،

 لازم است تمام تلاش خود را برای آگاهی از میزان حمایت خانواده و مهم تر از آن آگاهی از نیاز های اساسی دانش آموز به عمل آورند.

همراهی خانواده در تحقق مدرسه کیفی فوق العاده کارگشا است!


پژوهش ها نشان داده است که وقتی سطح تعاملات و ارتباطات زیاد باشد،

اغلب اوقات دانش آموزانِ پر سر و صدا و شلوغ بیشتر و بهتر یاد می گیرند!

 تا وقتی دانش آموزان حاضر باشند تلاش کنند و سخت کوشی کنند،

معلم خوب و خانواده خوب برای حمایت و حفاظت از آنها در برابر هر کسی که بخواهد به آنها زور بگوید خواهد ایستاد!


 در برابر مدیر و ناظمی که فکر می‌کنند کار و تلاش و درس خواندن خوب باید در سکوت انجام گیرد باید ایستاد!


 در یادگیری مشارکتی که یک اصل در مدرسه کیفی است کلاس ممکن است کمی شلوغ و پر سر و صدا باشد.
ولی نیازهای اساسی دانش آموز و حتی معلم در این محیط بیشتر برآورده شده و موفقیت بیشتری حاصل می شود.

خانواده های حمایت گر بر این فرایند از دور نظارت دارند و از مدیریت راهبرانه استقبال می کنند.

 

 

پست بعدی        پست قبلی


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید