معلم راهبر، یک درمانگر!

معلم راهبر، یک درمانگر!

 

 
⭕️ معلم راهبر، یک درمانگر!

بیشتر ما انسان ها در فرآیند زندگی به طور مکرر یاد می گیریم،

 چیزها و کارهایی که در کوتاه‌مدت احساس خوبی می دهند به سرعت نیز ناپدید می شوند!

 یک زندگی مؤثر بیشتر بر آنچه برای مدت طولانی و پایدار احساس خوب ایجاد می‌کند استوار است.

معلم از شاگردانش باید کاری را بخواهد که
احساس خوب و پایدار برای آینده و نیز احساس خوب در زمان حال را در وجود آنها ایجاد نماید.

 مهربانی، احترام، شوخی و خنده را به هر کاری که از آنها می‌خواهد انجام دهند اضافه می‌کند.

به تدریج شاگردان هم تمایل بیشتری پیدا می کنند تا رنج و سختی زودگذر را برای خشنودی پایدارتر تحمل کنند
و این یکی از عناصر مهم در یادگیری مؤثر است.

 

در مدرسه و کلاس درس، معلم با افرادی مواجه می شود که به هنگام تجربه ناکامی،

انتخاب های عجیب و گیج کننده ای انجام می دهند: انتخاب بیماری!


معلمان دبستانی به خوبی می دانند بچه ها عموماً قبل از یک امتحان مهم از دل درد شکایت دارند. 


دروغ نمی گویند. واقعاً دل درد دارند!


 سیستم خلاق آنها رفتاری را انتخاب می کند تا از امتحان اجتناب کنند. تا مبادا نمره پایین بگیرند!


درواقع درد شکم شیوه ای است که آنها را از امتحان معاف می کند و یا گرفتن نمره پایین را توجیه می کند! 


معلم راهبر می داند که دل درد گری یک انتخاب است!


معلمانی که با تئوری انتخاب آشنا هستند،

به شاگردانی که یک بیماری را برای مقابله با عواقب امتحانِ بد انتخاب می کنند،

کمک می‌کنند تا انتخاب بهتری انجام دهند.


 آنها به شاگردانشان می گویند که نمره این امتحانِ بد به تنهایی اهمیت چندانی ندارد.


 نمرات دیگر و امتحانات بعدی فرصت جبران را می دهد.

 با این گفته یِ ساده معمولاً بیماری بهبود می یابد!


البته یک‌ معلم راهبر هرگز فریبکاری نمی کند و واقعاً به گفته هایش عمل می کند!


در برابرِ معلم رئیس مأب، انتخاب بیماری مؤثر است!

 

 دانش آموز یاد می گیرد به شیوه خود تخریبگر با ناکامی هایش مقابله کند و ممکن است سراسر عمر از این شیوه استفاده کند!

 

پست بعدی        پست قبلینام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید