وبلاگ

پست های مشاوره ای و انگیزشی اینجا منتشر می شود
گذشت، حمایت، مشورت

گذشت، حمایت، مشورت

 به نظر می رسد با رعایت این سه اصل، نیازی به کنترل در تعلیم و تربیت نباشد.

قدرت بازی!

قدرت بازی!

آیا بازی "دالی موشه!" می تواند دنیا را تغییر دهد؟!