مشاز / خدمات / مشاوره آموزشی / شرح فرایند مشاوره تحصیلی در مرکز مشاز

شرح فرایند مشاوره تحصیلی مرکز مشاز

مشاوره تحصیلی در گروه آموزشی مشاز شامل خدمات زیر است:

 

۱_نشست حضوری با دانش آموز و دریافت اطلاعات اولیه از سبک زندگی و سبک مطالعاتی
 دانش آموز و ارزیابی اولیه از وضعیت تحصیلی او

 

۲_توضیح و تبیین روش مطالعاتی صحیح و عوامل کیفیت بخش مطالعه

 

۳_تنظیم برنامه مطالعاتی برای دانش آموز متناسب با وضعیت تحصیلی او

 

۴_هماهنگی جهت ثبت نام و شرکت دانش آموز در آزمون های جامع

 

۵_هماهنگی جهت اعزام معلمان، دبیران و اساتید مورد نیاز جهت تقویت نقاط ضعف دانش آموز و هنرآموز

 

۶_کنترل و تحلیل میزان و کیفیت مطالعه و تمرین هفتگی دانش آموز و هنرآموز و گوشزد کردن نقاط ضعف
جهت بهبود فرآیندپیشرفت تحصیلی او

 

۷_تحلیل نتایج کسب شده توسط دانش آموز و هنرآموز در آزمون های جامع
 و ارائه پیشنهادات مناسب جهت بهبود نتایج

 

۸_ارائه برنامه‌های جمع بندی به مناسبت های مختلف مانند جمع بندی نیمسال اول، نوروز و جمع بندی پایانی

 

۹_ارائه مجموعه تمرینات تستی و تشریحی و همینطور تمرینات عملی دوره های هنری
همراه با ارائه برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی مرتبط

 

۱۰_تشریح روش های کنترل استرس و توصیه های انگیزشی جهت افزایش ساعات مطالعه و تمرین
به منظور افزایش بازدهی دانش آموز و هنرآموز
 
۱۱_ارجاع به مراکز تخصصی روانشناسی در مورد دانش آموزان و هنرآموزانی که ممکن است
نیاز به دریافت خدمات خاص این مراکز داشته باشند.

 

یادآوری مهممشاوران ناظر این مرکز در روند اجرای مراحل فوق توسط مشاور تحصیلی 

نظارت لازم و هماهنگی های مورد نیاز با خانواده و مدیران مرکز را به عمل می آورند.