لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران دوره دوم دبستان

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
کتایون لطفی معلم ریاضی دبستان، مشاور دبستان، دبیر ریاضی متوسطه اول
موبایل : 09025145947
لادن شایگانی معلم کامپیوتر دبستان، مشاور دبستان، مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947