لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران هنر و هنرستان

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
فاطمه آشنا مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان
موبایل : 09025145947
حمید صالحی تهرانی معلم درس فنی، معلم نقشه کشی رشته برق و ماشین ابزار هنرستان
موبایل : 09025145947
روح الله اکبری استاد خوشنویس
موبایل : 09025145947