لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران هنر و هنرستان

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
فاطمه آشنا مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان
تلفن : 09025145947
هانیه زاهدی سرشت مشاور هنر و هنرستان، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947