لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوران کنکور

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور، مشاور متوسطه دو و کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
ماژلان حاجی ملکی دبیر زبان کنکور، مشاور کنکور، مشاور مدیر،مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
امیر نورایی دبیر ریاضی کنکور، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947
مهسا شانقی دبیر فیزیک، مشاور متوسطه دو و کنکور
تلفن : 09025145947
زهره مهدوی نیا مشاور کنکور، مشاور همکاران، دبیر معارف، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
فرهنگ رضانیا دبیر فیزیک کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته،مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
مهدی جهانیان مشاور متوسطه دو و کنکور، دبیر فیزیک پایه، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
عیسی محمدی دبیر گسسته و آمار کنکور، مشاور المپیاد ریاضی و کامپیوتر
تلفن : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
فاطمه آشنا مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان
تلفن : 09025145947
مسعود ادیب قیصری دبیر ریاضی پایه و کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
لیلا میرزایی الوان مشاور و برنامه ریز متوسطه دو، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947
امیر نادرپور دبیر هندسه و ریاضی پایه، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
هانیه زاهدی سرشت مشاور هنر و هنرستان، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947
ساناز یاری مشاور رشته انسانی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947