مشاز / مشاوران و مربیان مشاز / انتخاب اساتید مشاوره / مشاوره هدایت تحصیلی متوسطه دو

لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوره هدایت تحصیلی متوسطه دو

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حجت الله منتظری دبیر ریاضی متوسطه یک، دبیر هندسه پایه، مشاور متوسطه اول
موبایل : 09025145947
فاطمه آشنا مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان
موبایل : 09025145947