لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس دانشگاه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
اسکندر پرواز دبیر زیست پایه و کنکور، استاد زیست دانشگاه
تلفن : 09025145947
فرهنگ رضانیا دبیر فیزیک کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته،مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
نعمت اله راعی نیاکی دبیر زیست پایه و کنکور، نویسنده و شاعر
تلفن : 09025145947