تشویق راهبرانه!

پست بعدی             پست قبلی
 

 

 

تشویق راهبرانه!

 
⭕️ تشویق راهبرانه!
 
معلم و مدیر راهبر از نمره پایین متنفر است!

معلم راهبر به دانش آموزان توضیح می دهد نمره فقط برای نشان دادن میزان دانستن دانش آموز است
و این که چه میزان درس را یادگرفته است.

 نمره پایین به معنای شکست یا مردودی نیست.

اگر دانش آموز به هر وسیله ای بتواند نشان دهد که درس را بهتر از آنچه در امتحان نوشته است می داند،
نمره بهتر جایگزین نمره ورقه می شود.

معلم راهبر به دانش آموز توضیح می دهد که از نمره پایین متنفر است و دوست دارد به همه نمره عالی بدهد!

او نشان می دهد نمره برای تقویت توانمندی های دانش آموز به کار گرفته می شود و نه به عنوان اسلحه ای برای تنبیه او !


در کلاس ، اداره و شرکت با مدیریت راهبرانه، بر انجام کار کیفی و سخت کوشی تأکید می شود. 

 

اما جو محل کار هرگز سنگین و عبوس نیست.

 مدیران سعی می کنند فضای لذت‌بخشی ایجاد کنند.

 

معلم مدتی از هر زنگ کلاسی را به شنیدن نظرات دانش‌آموزان اختصاص می‌دهد

تا آنها در مورد چگونگی بهبود درس و تکلیف و نیز لذت بخش تر شدن کلاس صحبت کنند.


 دانش آموزان و کارمندان تشویق می شوند در ازای کار کیفی،

 برای خود فعالیت های خوشایندِ درون سازمانی یا بیرون از سازمان پیشنهاد و طراحی کنند.


 معلم راهبر پاداش یا جایزه را یکسره رد نمی‌کند،

بلکه اعتقاد دارد خود کلاس و دانش‌آموزان باید جایزه و پاداش خود را تعیین کنند.


از میان تمام رفتار های تخریب گر رابطه ها که از شاخه زور و اجبار حاصل می شود،

انتقاد رفتاری است که بیش از اندازه از آن استفاده می کنیم!

 

 زمان بسیار زیادی را صرف می کنیم تا

به افراد تحت مدیریت مان و یا شاگردانمان بگوییم که کارشان را غلط انجام داده اند!


 یا به جای کاری که انجام داده اند باید کار دیگری می کردند و طرح و برنامه شان برای آینده اشتباه است!


وقتی انتقاد می کنیم اغلب از این امتیاز برخورداریم که دست به پیش بینی آینده بزنیم!


و این چیزی است که مارا در موضع قدرت قرار می دهد. اما موجب افزایش خشم فردی که مورد انتقاد قرار گرفته است می شود.

 

 


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید