مشاز / مشاوران و مربیان مشاز / انتخاب اساتید مشاوره / انتخاب اساتید مشاور انتخاب رشته

اگر فرم اطلاعات انتخاب رشته را تکمیل کرده اید،

 

لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

و یا اگر شرایط ویژه ای دارید و مشاور خاصی مد نظر شما نیست،

می توانید انتخاب مشاور را به ما بسپارید.

 

ارسال شرایط ویژه با سیستم تیکت

 

ارسال شرایط ویژه با واتساپ

 

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاوران محترم لیست شده پایین

نیز می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور، مشاور متوسطه دو و کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور مدیر
موبایل : 09025145947
ماژلان حاجی ملکی دبیر زبان کنکور، مشاور کنکور، مشاور مدیر،مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
زهره مهدوی نیا مشاور کنکور، مشاور همکاران، دبیر معارف، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
فرهنگ رضانیا دبیر فیزیک کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته،مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947
مهدی جهانیان مشاور متوسطه دو و کنکور، دبیر فیزیک کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
مهدی زاده رستم دبیر زیست پایه، مشاور تحصیلی و مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
فاطمه آشنا مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان
موبایل : 09025145947
ابوالفضل میرزاخانی مشاور همکاران و مدیر، دبیر هندسه پایه، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
امیر نادرپور دبیر هندسه و ریاضی پایه، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
سید صادق حسینی دبیر دین و زندگی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
ساناز یاری مشاور رشته انسانی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
اکرم طاهریان مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور همکاران و مدیر
موبایل : 09025145947
الهه زرین کاسه مشاور متوسطه دو و کنکور انسانی، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
داود محمودی مشاور متوسطه دو، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947