مشاز / مشاوران و مربیان / انتخاب اساتید مشاوره / انتخاب اساتید مشاور انتخاب رشته

اگر فرم اطلاعات انتخاب رشته را تکمیل کرده اید،

 

لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

و یا اگر شرایط ویژه ای دارید و مشاور خاصی مد نظر شما نیست،

می توانید انتخاب مشاور را به ما بسپارید.

 

ارسال شرایط ویژه با سیستم تیکت

 

ارسال شرایط ویژه با واتساپ

 

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاوران محترم لیست شده پایین

نیز می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
زهره مهدوی نیا مشاور کنکور، دبیر معارف، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
فرهنگ رضانیا دبیر فیزیک کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته،مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
مهدی جهانیان مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، دبیر فیزیک پایه
تلفن : 09025145947
مهدی زاده رستم دبیر زیست و مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
فاطمه آشنا مشاور مدیر، مشاور مشاوران، مشاور انتخاب رشته،
تلفن : 09025145947
مسعود ادیب قیصری دبیر ریاضی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته کنکور
تلفن : 09025145947
ابوالفضل میرزاخانی مشاور مدیر، دبیر هندسه پایه، مشاور انتخاب رشته کنکور
تلفن : 09025145947
امیر نادرپور دبیر هندسه و ریاضی پایه، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947