لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس دوره دوم دبستان

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
زهرا رضایی معلم زبان انگلیسی و آلمانی دبستان
تلفن : 09025145947
کتایون لطفی معلم ریاضی دبستان، مشاور دبستان، دبیر ریاضی متوسطه اول
تلفن : 09025145947
لادن شایگانی معلم کامپیوتر دبستان، مشاوره آموزشی دبستان، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
اعظم ذوالفقاری فر معلم علوم و ریاضی دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 09025145947
فاطمه الیاسی معلم ریاضی دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 09025145947
نسا آلبوغبیش معلم ریاضی و دروس دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 09025145947
زینب نادری معلم ریاضی دبستان، معلم ریاضی متوسطه اول
تلفن : 09025145947