لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس دوره اول متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
پیمان قائمی دبیر ریاضی متوسطه دو و کنکور، دبیر ریاضی متوسطه اول
تلفن : 09025145947
علی حمیدی پور دبیر عربی متوسطه اول و دوم
تلفن : 09025145947
وحید شفیعی دبیر شیمی پایه و کنکور، شاعر
تلفن : 09025145947
حجت الله منتظری دبیر ریاضی متوسطه یک، دبیر هندسه پایه، مشاور متوسطه اول
تلفن : 09025145947
کتایون لطفی معلم ریاضی دبستان، مشاور دبستان، دبیر ریاضی متوسطه اول
تلفن : 09025145947
لادن شایگانی معلم کامپیوتر دبستان، مشاوره آموزشی دبستان، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
ابوالفضل دانشی دبیر ادبیات متوسطه اول و دوم، مشاور همکاران، مدرس دانشگاه
تلفن : 09025145947
زینب نادری معلم ریاضی دبستان، معلم ریاضی متوسطه اول
تلفن : 09025145947