مشاز / مشاوران و مربیان / انتخاب اساتید تدریس / تدریس دوره اول متوسطه

لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس دوره اول متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
پیمان قائمی دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 09025145947
علی حمیدی پور دبیر عربی متوسطه اول و دوم
تلفن : 09025145947
وحید شفیعی ،دبیر شیمی کنکور،شاعر
تلفن : 09025145947
حجت الله منتظری دبیر ریاضی، دبیر هندسه، مشاور متوسطه اول
تلفن : 09025145947