لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس دوره اول متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
پیمان قائمی دبیر ریاضی متوسطه دو و کنکور، دبیر ریاضی متوسطه اول
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علی حمیدی پور دبیر عربی متوسطه اول و دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
وحید شفیعی دبیر شیمی کنکور، مشاور متوسطه اول، شاعر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
حجت الله منتظری دبیر ریاضی متوسطه یک، دبیر هندسه پایه، مشاور متوسطه اول
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مونا ساجدی معلم کامپیوتر و نرم افزار دبستان و متوسطه
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
کتایون لطفی معلم ریاضی دبستان، مشاور دبستان، دبیر ریاضی متوسطه اول
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
لادن شایگانی معلم کامپیوتر دبستان، مشاور دبستان، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابوالفضل دانشی دبیر ادبیات متوسطه اول و دوم، مشاور همکاران، مدرس دانشگاه
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
زینب نادری معلم ریاضی دبستان، معلم ریاضی متوسطه اول
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمد صالح عبدالعظیمی دبیر ریاضی متوسطه اول، دبیر ریاضی و حسابان متوسطه دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
جواد ولی لو مشاور متوسطه اول، مشاور متوسطه دوم، دبیر ریاضی متوسطه اول و دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علی تاج الدین دبیر علوم متوسطه اول، دبیر فیزیک متوسطه دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947