لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوره همکاران

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور، مشاور متوسطه دو و کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ماژلان حاجی ملکی دبیر زبان کنکور، مشاور کنکور، مشاور مدیر،مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
جواد عباس زاده دبیر دینی پایه و کنکور، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
زهره مهدوی نیا مشاور کنکور، مشاور همکاران، دبیر معارف، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مهدی احمدی مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
فاطمه آشنا مشاور همکاران و مدیر، مشاور خانواده، مشاور انتخاب رشته،مشاور هنرستان
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابوالفضل میرزاخانی مشاور همکاران و مدیر، دبیر هندسه پایه، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمد عامریون دبیر فیزیک پایه و کنکور، مشاور متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
لیلا میرزایی الوان مشاور و برنامه ریز متوسطه دو، مشاور کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علیرضا عراقی نیا مشاور مدیر، مشاور خانواده، مشاور همکاران، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
لادن شایگانی معلم کامپیوتر دبستان، مشاور دبستان، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابوالفضل دانشی دبیر ادبیات متوسطه اول و دوم، مشاور همکاران، مدرس دانشگاه
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
اعظم ذوالفقاری فر معلم علوم و ریاضی دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
فاطمه الیاسی معلم ریاضی دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
نسا آلبوغبیش معلم ریاضی و دروس دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
اکرم طاهریان مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمدعلی خلیلی دبیر ریاضی متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
پرستو سادات فصیح روان درمانگر کودک و نوجوان، مشاور خانواده
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947