لطفا" از بین مشاوران ارجمند لیست شده زیر

مشاور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

مشاوره همکاران

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
ماژلان حاج ملکی دبیر زبان کنکور-مشاور کنکور، مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
زهره مهدوی نیا مشاور کنکور، دبیر معارف، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
مهدی احمدی مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
فاطمه آشنا مشاور مدیر، مشاور مشاوران، مشاور انتخاب رشته،
تلفن : 09025145947
ابوالفضل میرزاخانی مشاور مدیر، دبیر هندسه پایه، مشاور انتخاب رشته کنکور
تلفن : 09025145947
محمد عامریون دبیر فیزیک کنکور، مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
لیلا میرزایی الوان مشاور و برنامه ریز متوسطه دو، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947