مشاز / مشاوران و مربیان مشاز / انتخاب اساتید تدریس

لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

انتخاب اساتید تدریس

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
اسکندر پرواز دبیر زیست پایه و کنکور، استاد زیست دانشگاه
تلفن : 09025145947
جعفر شریف دبیر فیزیک پایه، کنکور و المپیاد
تلفن : 09025145947
اردشیر کبودوند دبیر عربی پایه و کنکور
تلفن : 09025145947
زهرا رضایی معلم زبان انگلیسی و آلمانی دبستان
تلفن : 09025145947
مونا ساجدی معلم کامپیوتر و نرم افزار متوسطه دو
تلفن : 09025145947
کتایون لطفی معلم ریاضی دبستان، مشاور دبستان، دبیر ریاضی متوسطه اول
تلفن : 09025145947
لادن شایگانی معلم کامپیوتر دبستان، مشاوره آموزشی دبستان، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
ابوالفضل دانشی دبیر ادبیات متوسطه اول و دوم، مشاور همکاران، مدرس دانشگاه
تلفن : 09025145947
اعظم ذوالفقاری فر معلم علوم و ریاضی دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 09025145947
امیرحسین دانشی دبیر فیزیک کنکور، دبیر المپیاد فیزیک
تلفن : 09025145947
فاطمه الیاسی معلم ریاضی دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 09025145947
نسا آلبوغبیش معلم ریاضی و دروس دبستان، مشاور همکاران
تلفن : 09025145947
زینب نادری معلم ریاضی دبستان، معلم ریاضی متوسطه اول
تلفن : 09025145947
امیر محمد یوسفی مشاور متوسطه دو، دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 09025145947