لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس کنکور

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور، مشاور متوسطه دو و کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور مدیر
موبایل : 09025145947
ماژلان حاجی ملکی دبیر زبان کنکور، مشاور کنکور، مشاور مدیر،مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
پیمان قائمی دبیر ریاضی متوسطه دو و کنکور، دبیر ریاضی متوسطه اول
موبایل : 09025145947
مرتضی شعبانی دبیر شیمی کنکور، مشاور مدرسان شیمی
موبایل : 09025145947
رضا دلاور دبیر فیزیک متوسطه دو و کنکور
موبایل : 09025145947
حسین رزمی دبیر فیزیک پایه و کنکور - دبیر ریاضی پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
اسکندر پرواز دبیر زیست پایه و کنکور، استاد زیست دانشگاه
موبایل : 09025145947
امیر نورایی دبیر ریاضی کنکور، مشاور کنکور
موبایل : 09025145947
علی حمیدی پور دبیر عربی متوسطه اول و دوم
موبایل : 09025145947
جواد عباس زاده دبیر دینی پایه و کنکور، مشاور همکاران و مدیر
موبایل : 09025145947
ابوالفضل رجبی یزدلی دبیر ریاضی پایه و کنکور انسانی
موبایل : 09025145947
مهدی رحیمی دبیر پایه و کنکور زبان انگلیسی
موبایل : 09025145947
مهسا مهدویان دبیر ادبیات پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
مهسا شانقی دبیر فیزیک، مشاور متوسطه دو و کنکور
موبایل : 09025145947
وحید شفیعی دبیر شیمی کنکور، مشاور متوسطه اول، شاعر
موبایل : 09025145947
صدیقه مسعودیان دبیر جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
میثم شیرازی دبیر فیزیک پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
فرهنگ رضانیا دبیر فیزیک کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته،مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947
زین العابدین غلامی دبیر هندسه پایه و کنکور، دبیر ریاضی پایه
موبایل : 09025145947
جعفر شریف دبیر فیزیک پایه، کنکور و المپیاد
موبایل : 09025145947
عیسی محمدی دبیر گسسته و آمار کنکور، مشاور المپیاد ریاضی و کامپیوتر
موبایل : 09025145947
وحید کرابی دبیر فیزیک پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
محمد اسماعیلی دبیر شیمی پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
موبایل : 09025145947
مسلم میرزایی دبیر شیمی پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
نعمت اله راعی نیاکی دبیر زیست پایه و کنکور، نویسنده و شاعر
موبایل : 09025145947
مرتضی رضایی زاده دبیر شیمی پایه، کنکور و المپیاد
موبایل : 09025145947
ابراهیم خلیل عالمی دبیر زیست پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
محمد عامریون دبیر فیزیک پایه و کنکور، مشاور متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
موبایل : 09025145947
سجاد الهایی دبیر دینی پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
اصغر زمانی دبیر زیست پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
غلامرضا یزدانی دبیر ادبیات پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
مهدی فقیهی دبیر ریاضی پایه و کنکور تجربی
موبایل : 09025145947
ابراهیم بازقندی دبیر فیزیک پایه و کنکور و المپیاد
موبایل : 09025145947
علیرضا عراقی نیا مشاور مدیر، مشاور خانواده، مشاور همکاران، مشاور مدرسه کیفی
موبایل : 09025145947
اردشیر کبودوند دبیر عربی پایه و کنکور
موبایل : 09025145947
ابوالفضل دانشی دبیر ادبیات متوسطه اول و دوم، مشاور همکاران، مدرس دانشگاه
موبایل : 09025145947
امیرحسین دانشی دبیر فیزیک کنکور، دبیر المپیاد فیزیک
موبایل : 09025145947
امیر محمد یوسفی مشاور متوسطه دو، دبیر ریاضی کنکور
موبایل : 09025145947
محمدعلی خلیلی دبیر ریاضی متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
موبایل : 09025145947
مسعود خواجه پور دبیر زبان متوسطه دو، دبیر زبان کنکور،مدرس آیلتس
موبایل : 09025145947
محسن کوقان دبیر جامعه شناسی،روان شناسی و تاریخ متوسطه دو و کنکور
موبایل : 09025145947
محمدجواد رفیع زاده دبیر فیزیک متوسطه دو، دبیر فیزیک کنکور
موبایل : 09025145947
حسن هشترودی دبیر عربی متوسطه دو، دبیر عربی کنکور
موبایل : 09025145947
محمدرضا دباغ دبیر حسابان، هندسه، ریاضیات تجربی
موبایل : 09025145947
دانیال ولی زاده دبیر زیست متوسطه دو، دبیر شیمی متوسطه دو، مشاور رشته تجربی
موبایل : 09025145947