لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس دوره دوم متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور، مشاور متوسطه دو و کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، مشاور مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ماژلان حاجی ملکی دبیر زبان کنکور، مشاور کنکور، مشاور مدیر،مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
پیمان قائمی دبیر ریاضی متوسطه دو و کنکور، دبیر ریاضی متوسطه اول
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مرتضی شعبانی دبیر شیمی کنکور، مشاور مدرسان شیمی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
رضا دلاور دبیر فیزیک متوسطه دو و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
حسین رزمی دبیر فیزیک پایه و کنکور - دبیر ریاضی پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
اسکندر پرواز دبیر زیست پایه و کنکور، استاد زیست دانشگاه
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
امیر نورایی دبیر ریاضی کنکور، مشاور کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علی حمیدی پور دبیر عربی متوسطه اول و دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
جواد عباس زاده دبیر دینی پایه و کنکور، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابوالفضل رجبی یزدلی دبیر ریاضی پایه و کنکور انسانی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مهدی رحیمی دبیر پایه و کنکور زبان انگلیسی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مهسا مهدویان دبیر ادبیات پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
جلیله اخلاقی دبیر ادبیات و زبان انگلیسی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مهسا شانقی دبیر فیزیک، مشاور متوسطه دو و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
وحید شفیعی دبیر شیمی کنکور، مشاور متوسطه اول، شاعر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
احمد معقولی دبیر ریاضی و هندسه پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
صدیقه مسعودیان دبیر جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
میثم شیرازی دبیر فیزیک پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
فرهنگ رضانیا دبیر فیزیک کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته،مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
حجت الله منتظری دبیر ریاضی متوسطه یک، دبیر هندسه پایه، مشاور متوسطه اول
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
زین العابدین غلامی دبیر هندسه پایه و کنکور، دبیر ریاضی پایه
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
جعفر شریف دبیر فیزیک پایه، کنکور و المپیاد
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مهدی جهانیان مشاور متوسطه دو و کنکور، دبیر فیزیک کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
عیسی محمدی دبیر گسسته و آمار کنکور، مشاور المپیاد ریاضی و کامپیوتر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
وحید کرابی دبیر فیزیک پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمد اسماعیلی دبیر شیمی پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مهدی زاده رستم دبیر زیست پایه، مشاور تحصیلی و مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمد علیزاده ثمرین دبیر زیست پایه و مشاور متوسطه دو
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
امیر مرادی دبیر ادبیات، مدرس دوره سالانه شعر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مسلم میرزایی دبیر شیمی پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
نعمت اله راعی نیاکی دبیر زیست پایه و کنکور، نویسنده و شاعر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مسعود ادیب قیصری دبیر ریاضی پایه و کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مرتضی رضایی زاده دبیر شیمی پایه، کنکور و المپیاد
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابوالفضل میرزاخانی مشاور همکاران و مدیر، دبیر هندسه پایه، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابراهیم خلیل عالمی دبیر زیست پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمد عامریون دبیر فیزیک پایه و کنکور، مشاور متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
امیر نادرپور دبیر هندسه و ریاضی پایه، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
سجاد الهایی دبیر دینی پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
اصغر زمانی دبیر زیست پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علیرضا ماشااللهی دبیر زبان انگلیسی پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
غلامرضا یزدانی دبیر ادبیات پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مهدی فقیهی دبیر ریاضی پایه و کنکور تجربی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابراهیم بازقندی دبیر فیزیک پایه و کنکور و المپیاد
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
سید صادق حسینی دبیر دین و زندگی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علیرضا عراقی نیا مشاور مدیر، مشاور خانواده، مشاور همکاران، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
اردشیر کبودوند دبیر عربی پایه و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
مونا ساجدی معلم کامپیوتر و نرم افزار دبستان و متوسطه
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
ابوالفضل دانشی دبیر ادبیات متوسطه اول و دوم، مشاور همکاران، مدرس دانشگاه
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
امیرحسین دانشی دبیر فیزیک کنکور، دبیر المپیاد فیزیک
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
امیر محمد یوسفی مشاور متوسطه دو، دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علیرضا مولایی دبیر فیزیک متوسطه دو، دبیر ریاضی و حسابان متوسطه دو
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمد صالح عبدالعظیمی دبیر ریاضی متوسطه اول، دبیر ریاضی و حسابان متوسطه دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
فاطمه سلیمانی معلم دبستان، دبیر شیمی متوسطه دو
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
بهراد ذوالفقارزاده دبیر شیمی متوسطه دو، مشاور متوسطه دو
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمدعلی خلیلی دبیر ریاضی متوسطه دو، مشاور همکاران و مدیر
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
جواد ولی لو مشاور متوسطه اول، مشاور متوسطه دوم، دبیر ریاضی متوسطه اول و دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
فاطمه ژاله دبیر ریاضی متوسطه دو، دبیر فیزیک متوسطه دو
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محسن کوقان دبیر جامعه شناسی،روان شناسی و تاریخ متوسطه دو و کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمدجواد رفیع زاده دبیر فیزیک متوسطه دو، دبیر فیزیک کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
حسن هشترودی دبیر عربی متوسطه دو، دبیر عربی کنکور
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
محمدرضا دباغ دبیر حسابان، هندسه، ریاضیات تجربی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
علی تاج الدین دبیر علوم متوسطه اول، دبیر فیزیک متوسطه دوم
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947
دانیال ولی زاده دبیر زیست متوسطه دو، دبیر شیمی متوسطه دو، مشاور رشته تجربی
تلفن : 02171057460
موبایل : 09025145947