مشاز / مشاوران و مربیان / انتخاب اساتید تدریس / تدریس دوره دوم متوسطه

لطفا" از بین اساتید و مربیان ارجمند لیست شده زیر

استاد و مربی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

لازم به ذکر است قبل از انتخاب نهایی مشاور

می توانید توافقات لازم را با ارسال پیام به ایشان

(سیستم تیکت سایت) انجام دهید.

تدریس دوره دوم متوسطه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
ماژلان حاج ملکی دبیر زبان کنکور-مشاور کنکور، مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
پیمان قائمی دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 09025145947
مرتضی شعبانی دبیر شیمی کنکور
تلفن : 09025145947
رضا دلاور دبیر فیزیک کنکور
تلفن : 09025145947
حسین رزمی دبیر فیزیک کنکور - دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 09025145947
اسکندر پرواز دبیر زیست کنکور
تلفن : 09025145947
امیر نورایی دبیر ریاضی کنکور، مشاور کنکور
تلفن : 09025145947
علی حمیدی پور دبیر عربی متوسطه اول و دوم
تلفن : 09025145947
جواد عباس زاده دبیر دینی کنکور
تلفن : 09025145947
ابوالفضل رجبی یزدلی دبیر ریاضی کنکور انسانی
تلفن : 09025145947
مهدی رحیمی دبیر زبان کنکور
تلفن : 09025145947
مهسا مهدویان دبیر ادبیات کنکور
تلفن : 09025145947
جلیله اخلاقی دبیر ادبیات
تلفن : 09025145947
مهسا شانقی دبیر فیزیک-مشاور
تلفن : 09025145947
وحید شفیعی ،دبیر شیمی کنکور،شاعر
تلفن : 09025145947
احمد معقولی دبیر ریاضی و هندسه کنکور
تلفن : 09025145947
صدیقه مسعودیان دبیر جامعه شناسی کنکور
تلفن : 09025145947
میثم شیرازی دبیر فیزیک کنکور
تلفن : 09025145947
فرهنگ رضانیا دبیر فیزیک کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته،مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
حجت الله منتظری دبیر ریاضی، دبیر هندسه، مشاور متوسطه اول
تلفن : 09025145947
زین العابدین غلامی دبیر هندسه کنکور، دبیر ریاضی پایه
تلفن : 09025145947
جعفر شریف دبیر فیزیک پایه، کنکور و المپیاد
تلفن : 09025145947
مهدی جهانیان مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته، دبیر فیزیک پایه
تلفن : 09025145947
عیسی محمدی دبیر گسسته و آمار کنکور، مشاور المپیاد ریاضی و کامپیوتر
تلفن : 09025145947
وحید کرابی مدرس فیزیک کنکور
تلفن : 09025145947
محمد اسماعیلی دبیر شیمی کنکور
تلفن : 09025145947
مهدی زاده رستم دبیر زیست و مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
محمد علیزاده ثمرین دبیر زیست
تلفن : 09025145947
حسین باغانی مشاور کنکور، دبیر دینی کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
محمدمهدی شاهرودی دبیر عربی کنکور
تلفن : 09025145947
امیر مرادی دبیر ادبیات، مدرس دوره سالانه شعر
تلفن : 09025145947
مسلم میرزایی دبیر شیمی کنکور
تلفن : 09025145947
نعمت اله راعی نیاکی دبیر زیست کنکور، نویسنده و شاعر
تلفن : 09025145947
مسعود ادیب قیصری دبیر ریاضی، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته کنکور
تلفن : 09025145947
مرتضی رضایی زاده دبیر شیمی کنکور، المپیاد
تلفن : 09025145947
ابوالفضل میرزاخانی مشاور مدیر، دبیر هندسه پایه، مشاور انتخاب رشته کنکور
تلفن : 09025145947
ابراهیم خلیل عالمی دبیر زیست کنکور
تلفن : 09025145947
محمد عامریون دبیر فیزیک کنکور، مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
امیر نادرپور دبیر هندسه و ریاضی پایه، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
سجاد الهایی دبیر دینی کنکور
تلفن : 09025145947
اصغر زمانی دبیر زیست کنکور
تلفن : 09025145947
علیرضا ماشالهی دبیر زبان کنکور
تلفن : 09025145947
غلامرضا یزدانی دبیر ادبیات کنکور
تلفن : 09025145947
مهدی فقیهی دبیر ریاضی کنکور تجربی
تلفن : 09025145947